O kişiler iş güvencesinden faydalanamıyor!

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işe geri dönme durumunda çoğu kişinin gözden kaçırdığı çok önemli bir detay daha ortaya çıktı.

O kişiler iş güvencesinden faydalanamıyor!

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işe geri dönme durumunda 6 aylık kıdemi olan bir işçi işe geri dönme tazminatı olarak 8 maaş alırken bu durum eğer çalıştığı yerde müdürse değişiyor. İmza yetkisine sahip yöneticiler ve müdürler isin içe durum faklı.

EĞER MÜDÜRSENİZ BU HAKLARDAN FAYDALANAMAZSINIZ

6 aylık kıdemi olan bir işçi işe geri dönme tazminatı olarak 8 maaş alırken bu durum eğer çalıştığı yerde müdürse değişiyor. İş güvencesinden yararlanamıyor ve çıkartıldıklarında işe iade davası açamıyor.

İŞTEN ÇIKARILDIKLARINDA DAVA DAHİ AÇAMIYORLAR

Yasalarda iş güvenliği aslında detaylı bir şekilde açıklanıyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre 30 ve üzeri işçi çalışan bir işyerinde en az 6 ay kıdemi olan bir işçi çıkartıldığında işe dönme hakkı kazanıyor eğer tekrar işe dönemezse 8 maaşa kadar tazminat da alıyor. Bu arada işe iade hakkı tanınanların belli yetkilerle donatılmış yönetici olmaması da isteniyor. Yasalar işyerlerindeki yöneticileri farklı statülerde tarif ediyor. İşveren vekili olarak çeşitli hukuki sorumluluklar üstlenen yöneticiler için ise bir sınır yok. Yani bir şirkette işveren adına hareket eden ve iş yerinin yönetiminde yer alan kimseler işveren vekili olarak tanımlanıyor. Yani işveren vekili olarak genel müdür de bu tanıma girerken bir fabrikadaki ustabaşı da vekil sayılıyor. Bu anlamda hukuki sorumlulukları olan işven vekillerinin iş güvencesi bulunuyor. Yani işten çıkartıldıklarında işe iade hakları var. Bu kişilerin eylem ve işlemlerinden patron da sorumlu oluyor. Fakat şirketin bütününü yöneten müdürler ile işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan aynı zamanda işyerinin bütününü yöneten işveren vekilleri için uygulama farklı oluyor. Diğer bir deyişle, bu tür imza yetkisine sahip yöneticiler ve müdürler iş güvencesinden yararlanamıyor ve çıkartıldıklarında işe iade davası açamıyor. Şirket idarecilerine verilen sıfatlardan çok, yaptıkları iş ve yetkileri önem kazanıyor. Bu durum özellikle çok şubeli büyük şirketlerde ortaya çıkıyor. Örneğin bir bankanın taşrada bir şubesinin müdürü o şubenin tümünü sevk ve idare etmesine rağmen tek başına işten atma ya da alma yetkisi yoksa iş güvencesi hakkından yararlanabiliyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER