İdrarda görülen kan mesane kanserinin habercisi olabilir

Tüm dünyada her yıl 430 bin kişinin tanı konduğu mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda kanama görülmesidir. Kanama görüldüğü an hiç vakit kaybetmeden üroloji uzmanına başvurulması gerektiği belirtilirken, erken tanıda tedavi şansının son derece yüksek olduğu kaydedildi.

İdrarda görülen kan mesane kanserinin habercisi olabilir

Üroloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin mesane kanserinin, böbreklerde oluşan idrarın toplandığı ve boşaltımın gerçekleşeceği ana kadar depolandığı kese şeklinde bir organ olan mesanenin, içerisini kaplayan zarımsı dokunun kanserleşmesi sonucu geliştiğini vurguladı. Gelişmiş ülkelerde daha sık görüldüğünü ve tüm dünyada her yıl yaklaşık 430 bin kişiye mesane kanseri tanısı konduğunu, 165 bin kişinin ise mesane kanserinden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Öztekin, mesane kanserinin erkeklerde daha sık görülürken kadınlarda daha ölümcül seyrettiğini vurguladı.

‘TÜTÜN KULLANIMI, MESANE KANSERİNE YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR’

Mesane kanseri riskini artıran en önemli faktörün tütün ve tütün ürünleri olduğunu vurgulayan Öztekin, mesane kanseri olan hastaların yarısının hayatının bir döneminde tütün kullanmış veya hali hazırda kullanmakta olan kişiler olduğunu belirtti. Öztekin tütün kullanımının mesane kanserine yakalanma riskini 6-7 kat artırdığını da sözlerine ekledi.

‘Tütün kullanımının bırakılması ile mesane kanseri riski yavaş da olsa azalmaya başlamaktadır. Kronik bir kullanıcının taşıdığı riskin hiç kullanmamış bir kişideki risk düzeyine düşmesi ise 10 yıl gibi bir sürede gerçekleşmektedir’ diyen Öztekin, bunun yanı sıra metal ve petrol ürünlerinin üretildiği veya işlendiği tesislerde çalışan bireylerin, kanserojenik kimyasal maddelere maruz kalması sebebiyle, mesane kanseri açısından risk grubunda yer aldıklarını belirtti.

MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ

Hastalığın belirtilerine dair önemli bilgiler paylaşan Öztekin, ‘Mesane kanserinin en sık görülen belirtisi idrarda kanamadır. Bu kanama gözle görülebilecek miktarda ya da mikroskobik olabilir. Ancak hastaların %70-90'ı idrarda gözle görülen kanama sorunu ile bizlere başvurmaktadır. İdrardaki kanamanın ağrısız ve pıhtılı olması mesane kanseri açısından özellikle şüphe uyandırmalıdır. Hastada kanama 1 kez olup daha sonra uzun süre tekrarlamasa da hasta mutlaka detaylı olarak değerlendirilmelidir’ dedi.

Bu değerlendirme için MRI, bilgisayarlı tomografi gibi gelişmiş teknolojiler dahil hiçbir görüntüleme yönteminin yeterli gelmediğine dikkati çeken Öztekin, doğru değerlendirme için mutlaka bilgisayarlı tomografi ile birlikte mesanenin iç kısmının görülmesini sağlayan sistoskopi uygulanması gerektiğini belirtti. Öztekin, benzer şekilde neden olduğu açıklanamayan mikroskopik kanamaya sahip hastaların da sistoskopi ile değerlendirilmesi gerektiğini fakat bu hastalarda böbreklerin tomografiye ihtiyaç kalmadan ultrasonografi ile incelenebileceğini kaydetti.

‘TEDAVİ YÖNTEMİ KANSERİN EVRESİNE VE DERECESİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR’

Sistoskopi işlemi esnasında tümör görüldüğü zaman dışarı alındığını ve patolojik incelemeye gönderildiğini belirten Öztekin, tedavi yöntemlerinin kanserin evresine ve derecesine göre değişiklik gösterdiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

‘Kanser mesane kasına ilerlememiş ise tekrarlayan sistoskopiler ile takip edilmekte ve gerektiğinde mesane içine bir çeşit verem aşısı olan BCG ya da kemoterapi verilmektedir. Kanserin mesane kasına ulaştığı vak'alarda ise ya ameliyat uygulanmakta ya da kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Uzak yayılımı (metastaz) olan mesane kanserlerinde ise tedavi kemoterapi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.’

‘İDRARDA KAN GÖRÜLDÜĞÜNDE VAKİT KAYBETMEDEN ÜROLOJİ UZMANINA BAŞVURUN’

Genellikle kas içerisine ilerlememiş erken evrede tanı alan mesane kanserlerinin tam tedavi şansının yüksek olduğunu belirten Öztekin, kas içine ilerlemiş tümörlerin tam iyileşme şansının az olduğunu, metastatik vakalarda ise tamamen ortadan kalktığını sözlerine ekledi. Mesane kanserinin ilk ve çoğu zaman tek bulgusunun idrarda kanama olduğunu, kanama görüldüğü taktirde hiç vakit kaybetmeden üroloji uzmanına başvurulması gerektiğini dile getiren Öztekin, idrarda kanamanın bir kez görülmesinin yeterli ve önemli olduğunu, çok uzun süre tekrarlamamasının bile mevcut riski azaltmadığını kaydetti.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER