Alanya Belediyesi: ‘Yeşil alanda azalma yok’

Alanya Belediyesi'nin Oba’daki Yaşar Doğu Caddesi’nde yaklaşık 25 yıldır devam eden yol sorununu çözme adına yaptığı imar planı tadilatı sonrası park alanının iptal edildiğine yönelik algı operasyonunun ardından açıklama gecikmedi. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, “Yeşil alanda herhangi bir azalma söz konusu değil. Sadece belediye hizmet alanı ile park alanının yeri değiştirildi. Yapılan plan tadilatı ile 842 metrekarelik yeni park alanı kazandırıldı” dedi.

Alanya Belediyesi: ‘Yeşil alanda azalma yok’

Plan tadilatına konu bölge, Oba Mahallesi sınırları içerisinde fiili durumda yapılaşma olmayan park alanı ve onaylı uygulama imar planında belediye hizmet alanı (BHA) olarak planlı alanları kapsadığını kaydeden Kasapoğlu “Plan değişikliğine konu bölgenin arasından geçen 20 metrelik yol ve park alanları içerisinde tamamı terke konu 2772 numaralı parsel yer almaktadır. Alanya Belediyesine 2772 numaralı parsele ilişkin 17.02.2019 tarih 2019/188 esas numarası ile Alanya 5. Asliye hukuk mahkemesine parsel sahibi tarafından kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davası açılmıştır. Dava aşamasında davacı ile defaten uzlaşma masasına oturulmasına karşın davacı tarafından her nedense uzlaşı sağlamamıştır. Değişikliğe konu plan tadilatı ise dava sürecinde davacı tarafından uzlaşı amacı ile hazırlanan ve davacıya kamudan alacağı tazminat karşısında vazgeçilmesi için davacının da kabul edeceği şartlarda hazırlanan bir plan tadilatıdır.2772 parsel aslında ilk terk edilirken her ne kadar kamu adına yol ve yeşil alan olarak terk edilmiş olsa da zamanın mevzuatı gereği cinsi bahçe olarak kalabiliyordu. Nitekim bu şekilde muhtelif olarak Alanya’nın değişik yerlerinde karşımıza çıkan bir sıkıntı. Bu taşınmazlar ilerleyen yıllarda iyi niyetli olmayan 3. Kişilerin eline geçerek bu örnekte olduğu şekilde kamuya zarar olarak yansıtılabilmektedir. Mevcut park olarak gösterilen alanda aslında cinsi bahçe olmasına karşın ilerleyen yıllarda park olarak terkini tamamlanmasına rağmen mevcut 20 m’lik yolda kalan parsel dava konu edilmektedir.” Diye konuştu.

“20 METRELİ YOL KAMUYA KAZANDIRILMIŞTIR”

2772 numaralı parselin bulunduğu alanda onaylı uygulama imar planına göre parseller oluşmuş ve ruhsatlı bir şekilde yapılaşmaların tamamlandığını kaydeden Tunahan Kasapoğlu “ Bu nedenle 2772 numaralı parselde imar uygulaması yapılamamaktadır. Parselin bulunduğu alanın mahalle merkezinde yer alması ve sahile olan yakınlığı da göz önüne alındığında kamulaştırma bedelleri yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle planda değişikliği yapılarak oluşturulacak ticaret-turizm alanı ile 20 metrelik yol içerisindeki parselin kamuya kazandırılması amaçlanmıştır. Yapılan plan değişikliği ile fiili olarak açık olan 20 metrelik yolun kamu tarafından kullanımın devamlılığı ve yol yatırımının korunabilmesi amaçlanmıştır. Plan tadilatına konu alanlardan yeşil alan içerisinde park alanı ve çocuk oyun alanları düzenlenmiş etrafı duvarlarla çevrilmiş halkın kullanımına açık yeşil alan yer almaktadır. Belediye hizmet alanı içerisinde ise hâlihazırda henüz bir yapılaşma olmayıp Emsali 1,5 ve Hmax 5 kat olarak planlı imar arsası olarak mevcudiyetini korumaktadır.  Park alanında uygulama tamamlanmış ve kamuya terki yapılmıştır. Park alanında fiili olarak çocuk parkı yapılaşması Mülga Oba Belediyesi dönemimde yapılaşmasını tamamlamış ve zamanla hem oyun grupları hem de sanatsal yapılar ekonomik ömrünü doldurmak üzeredir.” açıklamasında bulundu.

“YEŞİL ALANDA HERHANGİ BİR AZALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 842 METREKARE YENİ PARK ALANI KAZANDIRILMIŞTIR”

Plan tadilatına konu yeşil alan mevcutta 850 m2 olup bunun sadece 403 m2 sine zeminde oturumu olan blok nizam Zemin+4 katlı bir ticaret merkezi olarak planlandığını hatırlatan Kasapoğlu “Bunun yerine hemen aynı parkın karşısına ve oba çayının etrafındaki rekreatif amaçlı yeşil alanlar ile de bir bütünlük sağlayacak şekilde 842 m2 lik Belediye Hizmet Alanı Yeşil alan olarak değiştirilmiştir. Dolayısı ile de en nihayetinde 403 m2 lik bir alan kamu menfaati adına yapılaşmaya açılırken onun yerine 842 m2 lik yeşil alan (Çocuk oyun parkı vs) + (850-403) 447 m2 yürüyüş ve yaya yolu olmak üzere toplam 1289 m2 lik bir alan yine yeşil alan ve yaya yolu olarak kamu kullanımına sunulmuş olmaktadır. Plan tadilatı neticesinde söz konusu bölge halkının park ve oyun alanı yenilenerek aynı bölgede aynı şekilde hatta daha da fazlası ile 20 m lik yolun karşısına yapılacaktır. Söz konusu terk işlemi ilk olarak 1999 yılında yapılmış ve yaklaşık olarak 25 yıldır sorunlar silsilesi devam etmektedir. Soruna çözüm noktasında yaklaşılmaması halinde bölge halkı geçmiş zamanlarda olduğu gibi yolun kapanması, tel örgü içine alınması ve sonrasında yine evinin yolunu bulmakta zorlanılması gibi problemler ile karşılaşacaktır. Kaldı ki davacı tarafından 20 m lik yolunda bulunduğu alan trafik ve yaya yoluna kapalı iken mevcuttaki park alanı da yıllarca kullanılamamış, ulusal ve uluslararası basına defaten konu edilmiş ve yine geçici çözüm de belediyemizin girişimleri ile sonuçlanmıştır.    Bu konuda belediye olarak ya bu soruna kayıtsız kalıp bütün dünyaya rezil olamaya devam edecektik ya da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun bir şekilde kamu menfaatlerine göz önüne alınarak gerekli düzenlemeleri yapacaktık.   Biz de taşın altına elimizi koyduk ve yasal mevzuata uygun bir şekilde gerekli plan çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Kaldı ki söz konusu alanın 1/5000 Ölçekli Nazım Planları hem belediyemiz hem de Antalya Büyükşehir Belediye meclisince onaylanarak sonuçlandırılmıştır. Bu aşamadan sonra belediye olarak görevimiz mevcut planı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun hale getirmekten ibarettir.” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER