Kapıcının Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu Gibi Giderlerini Apartman Yönetimi Öder Mi?

Günümüzde çok sayıda apartmanda kapıcı çalıştırılıyor. “Kapıcı” yerine uygulamada çoğunlukla “apartman görevlisi” deyimi kullanılıyor. Ancak mevzuatta “kapıcı” kelimesi kullanılıyor. Kapıcılar diğer çalışanlardan farklı olarak  genellikle görev  yaptıkları apartmanda/sitede oturuyorlar. Bu durum da kapıcıları diğer çalışanlardan ayıran en büyük özellik olarak karşımıza çıkıyor.        

KAPICI KONUTLARININ ELEKTRİK, SU VE ISINMA GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

Kapıcı konutları kapıcılara görevi sebebiyle verilirse kapıcı konutlarından kira istenmemektedir. Bu uygulama genelleştirilerek kapıcı dairesinin bütün giderlerinin de apartman yönetimlerince  karşılanacağına yönünde toplumda  bir görüş ve uygulama  oluşmuştur. Kapıcı konutlarında oturan kapıcıların yapmış oldukları elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin apartman yönetimince mutlak surette karşılanacağına ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin apartman yönetimince karşılanıp karşılanmayacağı, karşılanacaksa kısmen mi tamamen mi karşılanacağı  iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde elektrik, su ve ısınma giderlerini kapıcının karşılayacağı belirtilmişse  kapıcı kendisi söz konusu giderleri karşılar. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yok ise apartman yönetimi uygulamasına göre hareket edilir. Apartman yönetimi iş sözleşmesin de/toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen kapıcı konutunun elektrik, su ve ısınma giderlerini karşılıyorsa bu uygulamaya devam edilir. Kapıcı onay vermediği sürece işyeri uygulaması haline gelen bu uygulama değiştirilemez.( Arif Temir, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yetkin Yayınları 3.Baskı, Ankara 2021.)

KAPICININ CEP TELEFONU VE EV TELEFONUNUN ÖDENMESİ

Kapıcının kullanmış olduğu telefonlar apartmana aitse apartman bu telefon giderlerini öder. İş sözleşmesinde apartmana ait olmayan  kapıcının telefon giderlerini apartman yönetimi tarafından ödeneceği belirtilmişse apartman yönetimi telefon faturalarını öder. Sözleşmede hüküm yok ise kapıcı telefon giderlerini kendisi öder.

Apartman yönetimleri ile kapıcılar arasında yazılı iş sözleşesi yapılması durumunda  kapıcı giderlerinin apartman yönetimlerince ödenip ödenmeyeceğinin  açık bir şekilde belirtilmesi, apartman yönetimi ile kapıcılar arasındaki sorunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
1
1 - 6 ay Önce

1

1
1 - 6 ay Önce

1

1
1 - 6 ay Önce

1