20
Oca 2022
Kapıcının Elektrik, Su, Doğalgaz, Cep Telefonu Gibi Giderlerini Apartman Yönetimi Öder Mi?

Günümüzde çok sayıda apartmanda kapıcı çalıştırılıyor. 'Kapıcı” yerine uygulamada çoğunlukla 'apartman görevlisi” deyimi kullanılıyor. Ancak mevzuatta 'kapıcı” kelimesi kullanılıyor. Kapıcılar diğer çalışanlardan...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2022
Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Uygulanacak Kazanç İstisnası

Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile...

MAKALEYİ OKU
29
Ara 2021
Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Teşvikleri

Genç girişimcilerde kazanç istisnası, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20'nci maddesinde düzenlenerek 10.02.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(6663 Sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen mükerrer...

MAKALEYİ OKU