Alanya HEP’ten çok katmalı şehirler projesi

Avrupa Birliği tarafından 250 bin Avro hibeye layık görülen “Çok Katmanlı Şehirler” (Palimpsest Cities) adlı projenin açılış toplantısı, Alanya HEP Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Alanya HEP’ten çok katmalı şehirler projesi

Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Mimarlık Tarihçisi ve Çocuk Yazar Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş’in yazıp sunduğu Çok Katmanlı Şehirler (Palimpsest Cities) adlı projenin başlangıç toplantısı, Alanya HEP Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üniversitenin Erasmus+ Yükseköğretim Projeleri kategorisindeki ilk başarısı olan ve iki yıl sürecek projenin bu ilk ulus ötesi toplantısına proje ortakları Romanya’dan De-a Arhitectura, Yunanistan’dan InnovED ve İstanbul’dan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi temsilcileri katıldı. Ayrıca Alanya Belediyesi ve ÖHEP’ten paydaşlar da toplantının ilk gününde yer aldılar.

ÜÇ FARKLI ATÖLYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Çok Katmanlı Şehirler: Mimarlık Tarihi ve Kültürel Miras Farkındalığı için Oyunlaştırma ve Hikâye Anlatıcılığı” (Palimpsest Cities: Gamification and Storytelling for Architectural History and Cultural Heritage Awareness) adlı proje, 15 Aralık 2022’de resmen başlamıştı. Bu ilk toplantıda aradan geçen bir aylık sürede ortakların yaptığı çalışmalar paylaşıldı, projenin sonraki safhaları hakkında planlamalar yapıldı. Ayrıca dijital hikâye anlatıcılığı, oyunlaştırma ve eğiticinin eğitimi konularında, Yunanistan ve Romanya’dan gelen ortaklar üç farklı atölye gerçekleştirdiler. Toplantının ikinci gününün sonunda Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ve Genel Sekreter Bahar Sivri proje üyelerine katılım sertifikalarını takdim ettiler.

PROJENİN AMACI, KÜLTÜREL MİRAS BİLİNCİ

Projenin temel amacı, özellikle çok katmanlı kentler için yenilikçi ve öğrenen temelli yaklaşımları, oyunlaştırma ve dijital hikâye anlatımı tekniklerini kullanarak, kentin geçmişi ve sakinleri ile bağ kurarak, mimarlık tarihi ve kültürel miras bilinci oluşturmak. Proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş, “Bu yolla önce öğrencilerimizin, ardından -başta kısıtlı imkânlara sahip gruplar olmak üzere- tüm halkımızın farkındalığını etkili ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak istiyoruz. İlk olarak, proje ortaklarının birbirini tamamlayan yetkinlikleri sayesinde özgün eğitim yaklaşımları uygulayarak mimarlık tarihi ve kültürel mirasın korunması konulu "Çok Katmanlı Şehirler" adlı yeni bir ders tasarlayacağız. Ardından proje ortağı üniversitelerimizde ve yerel düzeyde, özellikle gençlere ve çocuklara yönelik uygulamalar yapacağız. Dersin kalitesini artırmak için nitel ve nicel değerlendirmelerle bu yeni yaklaşımın başarısını test edeceğiz ve projenin başka şehirlere ve geniş kitlelere uyarlanabilmesi için bir rehber oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ SİNERJİ OLUŞTURULACAK

Proje ile akademi, sivil toplum kuruluşları ve yerel kuruluşlar arasında güçlü bir sinerji yaratılacağına dikkat çeken, Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Özgüleş, “Projemizin öğrenci merkezli, özgün, disiplinler arası yaklaşımının sadece mimarlık ve kültürel mirasın korunması alanında kalmayacağını, yeni bir model oluşturacağını düşünüyoruz. Ayrıca projemizin kapsayıcı karakteri ile akademi, sivil toplum kuruluşları ve yerel kuruluşlar arasında güçlü bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz” dedi. Özgüleş, projenin özellikle ikinci yılında Alanya Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle, ilk ve orta dereceli okullarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarla işbirliklerinin ve yeni uygulamaların yapılacağını, böylece daha geniş kitlelere ve tüm Alanyalılara uzanacak bir kentlilik bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER